Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 441/2005 Sb.. 409/2006 Sb.

Main Author: Česká Republika
Format: Legislativní dokument
Language: Česky
Published: Česká Republika 2006
Online Access: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-409
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id zakony.3089021
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/2006-409" DocId="3089021" DocType="Nalez" Collection="cs" Code="2006-409" Year="2006" Batch="131" Number="409" Quote="409/2006 Sb." Title="N&#xE1;lez &#xDA;stavn&#xED;ho soudu ze dne 20. &#x10D;ervna 2006 ve v&#x11B;ci n&#xE1;vrhu na zru&#x161;en&#xED; n&#x11B;kter&#xFD;ch ustanoven&#xED; z&#xE1;kona &#x10D;. 252/1997 Sb., o zem&#x11B;d&#x11B;lstv&#xED;, ve zn&#x11B;n&#xED; pozd&#x11B;j&#x161;&#xED;ch p&#x159;edpis&#x16F;, a na zru&#x161;en&#xED; n&#x11B;kter&#xFD;ch ustanoven&#xED; z&#xE1;kona &#x10D;. 85/2004 Sb., kter&#xFD;m se m&#x11B;n&#xED; z&#xE1;kon &#x10D;. 252/1997 Sb., o zem&#x11B;d&#x11B;lstv&#xED;, ve zn&#x11B;n&#xED; pozd&#x11B;j&#x161;&#xED;ch p&#x159;edpis&#x16F;, a n&#x11B;kter&#xE9; dal&#x161;&#xED; z&#xE1;kony, ve zn&#x11B;n&#xED; z&#xE1;kona &#x10D;. 441/2005 Sb." DeclareDate="2006-06-20" PublishDate="2006-08-18" EffectFrom="2006-08-18" LastUpdate="2023-02-16"/>
spelling
institution ZakonyProLidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Nalez
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 441/2005 Sb.. 409/2006 Sb.
title Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 441/2005 Sb.. 409/2006 Sb.
title_short Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 441/2005 Sb.. 409/2006 Sb.
title_full Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 441/2005 Sb.. 409/2006 Sb.
title_fullStr Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 441/2005 Sb.. 409/2006 Sb.
title_full_unstemmed Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 441/2005 Sb.. 409/2006 Sb.
title_sort nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 252/1997 sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 85/2004 sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 441/2005 sb.. 409/2006 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 2006
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-409
_version_ 1789523489338687488
score 12,262263